Preskočiť na obsah

V ZO JDS Revúcka Lehota zhodnotili svoju činnosť a zvolili funkcionárov na ďalšie 4-ročné obdobie.

Zverejnené 23.2.2018.

V stredu /21.2.2018/ popoludní sa stretli seniori ZO JDS v priestoroch svojho klubu, aby zhodnotili svoju činnosť za posledné volebné obdobie. Medzi „starými“ členmi privítali aj 4 nových,  a tak miestnosť bola plná vravy, veď každý si mal čo povedať.
Správu o činnosti podala  Mgr. M. Mladšia, preds. ZO, ktorá kladne hodnotila všetky uskutočnené akcie a srdečne poďakovala celému výboru za veľmi zodpovednú prácu a ochotu pri organizovaní činnosti. Poďakovala tiež ObÚ a OO JDS za dobrú spoluprácu počas celého volebného obdobia. Nechýbali ani konkrétne poďakovania všetkým členom, ktorí sa podieľali najmä na veľmi úspešnom priebehu 17.okresného turistického zrazu v našej obci a úspešnú reprezentáciu organizácie na rôznych podujatiach.  Oboznámila tiež s tým, čo by chceli urobiť v tomto roku.  Na jar napríklad majú plán navštíviť „KOPRÁŠSKY TUNEL“,  a potom ďalšie aktivity. Všetku činnosť veľmi zodpovedne zapisuje do kroniky L. Gažúrová, ktorá viedla celú schôdzu.  Kladne a s poďakovaním celej organizácii vystúpili aj prítomní hostia, a to MVDr. Ján Šeševička, starosta obce , Štefan Ivan, podpredseda OO JDS a Helena Imreová, členka POR JDS v Revúcej.      Po oficiálnej-pracovnej časti schôdze , ako to už býva , pozdravili sme našich jubilantov a volná debata pokračovala pri chutnom občerstvení.

V ý b o r    ZO  JDS  2018- 2022

Predseda        :  Margita Mladšia,  Mgr.
Podpredseda  : Elena Balciarová
Hospodár :      Magdaléna Kučeráková
Tajomník :      Lýdia Gažurová
Člen výboru:   Dušan Pavlák

R e v í z n a      k o m i s i a :

Predseda  :   Viliam Machava
Členky  :       Julianna Barišová
Darina Šmídová

Text :  M. Mladšia. Mgr
Foto :  Dušan Stanko, Ing.
Foto : Ivan Bosý