Preskočiť na obsah

Seniori reprezentovali veľmi úspešne- získali 5 medailí.

Zverejnené 6.6.2016.

2.júna 2016 sa uskutočnili 4.okresné olympijské športové hry seniorov, tentokrát v Muráni. Aj keď počasie práve v tento deň tomu celkom neprialo, naši 4 členovia ZO JDS Revúcka Lehota sa nedali odradiť a podali patričné výkony, keď sa vrátili s 5 medailami. K výkonom ich určite inšpirovala aj „rovnošata“
vo forme jednotných tričiek a čiapok s erbom obce, ktoré im venoval starosta obce,
MVDr.J Šeševička.  OŚH sa zúčastnilo celkom 135 súťažiacich, ktorí súťažili v 3 vekových kategóriách. Každý mal možnosť vybrať si z 8 disciplín. Z našich to boli :
Anna Sitárová, Dušan Pavlák, Ing.Dušan Stanko, Ondrej Belica č.50

Umiestnenie : A.Sitárová- Hod granátom na cieľ – 3.miesto

D.Pavlák – Beh na 60 m – 1.miesto
Kop na bránu –2.miesto
Beh na 200 m -3.miesto

Ing.D.Stanko -Kop na bránu – 2.miesto

K zisku medailí srdečne blahoželáme  a všetkým ďakujeme za reprezentáciu
ZO JDS a obce. Verím, že dosiahnuté výsledky budú dobrou inšpiráciou aj
pre ďalších členov v 5.ročníku OŠ HS.

Text a foto : Margita Mladšia, Mgr., preds.ZO JDS