Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ 23.11.2022

Zverejnené 15. novembra 2022.
Bez úpravy .