Preskočiť na obsah

Poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju

Zverejnené 22.6.2022.

Kategória

Zveľadenie horného parku obce pri Dome smútku.
Občianske združenie LEHVAČEN dostalo dotáciu 2000 Eur od BBSK na nákup lavičiek do horného parku obce pri Dome smútku, za čo Banskobystrickému samosprávnemu kraju vyslovujem poďakovanie.
Lavičky budú slúžiť všetkým obyvateľom bez časového obmedzenia pri posedení a relaxu v tomto parku ako aj pri pohreboch, nakoľko sa všetci ľudia nezmestia do Domu smútku.
Celkové náklady na tento projekt sú 2 365,60 EUR. 365,60 Eur sme financovali z vlastných zdrojov, ktoré máme z príjmov 2% dane a tak vyslovujem ešte raz poďakovanie našim darcom2%. 

Napísala: Ing. Iveta Pavláková