Preskočiť na obsah

OSLÁVILI SME DEŇ MATIEK

Zverejnené 16.5.2019.

Po úvodnom privítaní poslancom obecného zastupiteľstva Jaroslavom Belicom, krásnej básni o mame prednesenej Gitkou Mladšou a príhovore starostu obce, v ktorom vyzdvihol úlohu ženy – matky ako nositeľky života a poprial všetkým pevné zdravie, pokojný život, úctu a lásku tých najbližších, nám svojim hodnotným vystúpením spestril toto sviatočné popoludnie folklórny súbor „RADZIM“ z Vyšnej Slanej.

Všetky ženy boli obdarené karafiátom a pozvané na malé sladké občerstvenie. Za prípravu tohto krásneho popoludnia by som sa chcel poďakovať hlavne poslancom Lucii Benediktyovej a Jaroslavovi Belicovi ale aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto vydarenému slávnostnému podujatiu.