Preskočiť na obsah

MESIAC ÚCTY STARŠÍM V ZO JDS

Zverejnené 2.10.2017.

 Slávnostne pripravená sála Kultúrneho domu v Revúckej Lehote čakala dňa 27.9.2017 na svojich hostí. Tentoraz to boli členovia ZO JDS v obci , hostia z OO JDS z Revúcej , tiež ďalší hostia, ktorí boli mimoriadne nápomocní pri zdarnom priebehu 17. turistického zrazu seniorov v júni t. r.
Z príležitosti blížiaceho sa Mesiaca úcty starším slávnostným príhovorom pozdravila prítomných  predsedkyňa ZO JDS Mgr. M. Mladšia. Seniorov tiež pozdravil starosta obce MVDr. Ján Šeševička, ktorý poďakoval za veľmi vydarený 17. Turistický zraz seniorov. Rovnako kladne hodnotila prácu v ZO aj preds. OO JDS Mgr. Zuzana Homoliaková, ktorá sa vyjadrila, že bol to zatiaľ najlepší turistický zraz.
Predsedkyňa ZO menovite poďakovala všetkým , ktorí sa podieľali pri jeho organizovaní. Ako už býva pekným zvykom, pozdravení boli jubilanti za posledné obdobie, ktorí sa dožili okrúhleho resp. polookrúhleho životného jubilea. Účasť členov bola takmer 100%, no najvzácnejšia bola prítomnosť najstaršej členky p. Z.Machavovej a najstaršieho člena p. J.Švagerku.
Odmenou pre všetkých bolo bohaté občerstvenie, po ktorom nasledovala družná beseda.


Text : M,Mladšia
Foto :O.Belica