Preskočiť na obsah

Mesiac úcty k starším v ZO JDS Revúcka Lehota

Zverejnené 14.10.2019.

Aj seniori v Revúckej Lehote si dňa 9. 10. 2019 pripomenuli malou oslavou, že mesiac október „patrí zvlášť starším“, keď sa popoludní zišli v sále miestneho kultúrneho domu, aby spolu strávili jedno pekné popoludnie. Veru prišli takmer všetci členovia. Básňou otvorila stretnutie L. Gažúrová, slávnostný príhovor predniesla M. Mladšia a hrejivými slovami pozdravila prítomných L. Benediktyová, zást. starostu obce. Ako býva zvykom, pozdravili jubilantov, ktorí sa v poslednom období dožili okrúhleho životného jubilea. Osobitné blahoželanie patrilo členkám : M. Kučerákovej, E. Balciarovej, D. Šmídtovej, ktoré na kresných oslavách MúS v Revúcej obdržali za svoju aktívnu činnosť Vyznamenanie III. stupňa. Potleskom vyjadrili svoju radosť aj z udeleného vyznamenania našej organizácie na krajských oslavách MúS, kde jej bolo odovzdané Vyznamenanie II. stupňa. Blahoželali aj čerstvým prastarým rodičom Machavovým.

Po slávnostnom prípitku a bohatom občerstvení bola družná debata a piesne podľa priania jubilantov. Spokojní seniori sa rozchádzali s prianím, aby ďalšie takéto milé stretnutie bolo čo najskôr. Za prípravu patrí poďakovanie členom výboru ZO JDS v obci, za občerstvenie našim sponzorom.

Text : M.Mladšia, Mgr.

Foto : D. Pavlák