Preskočiť na obsah

Krajská a okresná organizácia JDS oceňovali .

Zverejnené 31.10.2017.

18.októbra t. r. boli  vo Zvolene Krajské oslavy Mesiaca úcty starším, ktorých sa zúčastnilo aj 8 členov okresu Revúca, ktorí boli rôzne ocenení. Dve členky ZO JDS z našej obce Revúcka Lehota boli tiež medzi nimi, a to:
Mgr.Margita Mladšia, predsedníčka ZO, členka P-OR JDS, okresná kronikárka a moderátorka kultúrnych podujatí za zodpovedné plnenie úloh vyplývajúcich z funkcií, obdržala Vyznamenanie II. stupňa.
Lýdia Gažúrová, 
zakladajúca členka , tajomníčka a kronikárka ZO JDS Revúcka Lehota dostala Pamätný list KO JDS Banská Bystrica.
26.10.2017 
boli v Revúcej okresné oslavy Mesiaca úcty starším a oslavy 20.výročia Okresnej organizácie JDS Revúca.
 Anna Sitárova a Julianna Barišová dostali Vyznamenanie III. stupňa, za ich úspešnú prezentáciu svojimi prácami na rôznych okresných akciách.
MVDr.Ján Šeševička, starosta obce, Obec Revúcka Lehota, ZO JDS Rev.Lehota, prevzali Ďakovný list a Pamätnú medailu , ako poďakovanie za veľmi dobrú spoluprácu a pomoc OO JDS.

Napísala: Mgr. Margita Mladšia