Preskočiť na obsah

Členovia ZO JDS v Revúckej Lehote oslavovali  „STRIEBORNÉ“ výročie

Zverejnené 20.2.2024.

Kategória

     7.februára 2024 hrali v obecnom rozhlase pozdravnú reláciu, ktorá patrila ZO JDS v našej obci, keď si na slávnostnom stretnutí pripomenuli 25 rokov od jej založenia. V sále KD sa zišli jej terajší členovia, aby pospomínali a oslávili túto veľkolepú udalosť.

     M. Mladšia, Mgr. , terajšia predsedkyňa, privítala prítomných seniorov, osobitne hostí, a to Mgr. Z. Nosáľovú, prednostku OÚ Revúca, Ing. M. Brdárskeho, predsedu OO JDS Revúca, E. Igriciovú, tajomníčku OO JDS Revúca,  L. Benediktyovú, starostku obce a  R. Hrivnáka, zástupcu starostky obce .

    Prvá časť patrila hodnoteniu práce za r. 2023, ktoré odznelo v podanej správe o činnosti a hospodárení organizácie.

Druhá časť bola  slávnostnejšia. 25 rokov činnosti a celú históriu, veľmi podrobne a zodpovedne podal  Ondrej Belica, Mgr. , vtedajší starosta obce, čo si prítomní s veľkým záujmom vypočuli. Konštatoval, že zo zakladajúcich členov , sú 3 žijúce členky : Perla Mladšia, predsedkyňa, Lidka Gažúrová, kronikárka a Anička Stanková. Dve z nich boli prítomné aj na oslave. Vysoko hodnotil ich zásluhu na činnosti a vzniku organizácie. Lidka Gažúrová je doteraz veľmi aktívnou členkou, keď stále zodpovedne vedie kroniku , ktorú si mnohí prítomní so záujmom prezreli.

    Predseda OO JDS odovzdal Pamätný list  a zároveň poďakoval za dobrú prácu našim seniorom.  Rovnako kladne ohodnotila výbornú spoluprácu aj p. starostka obce a  pozdravila aj krásnymi kyticami. Slová vďaky za prácu a dobrú spoluprácu vyjadril aj bývalý p.starosta MVDr. J. Šeševička.

    Vďaka štedrým sponzorom , jubilantke, členom výboru ZO bolo bohaté občerstvenie, ako „na striebornej svadbe“.

Bolo veselo, keď do tanca i na počúvanie zahral p. Milan Klimek, ktorý navodil výbornú náladu končiacich Fašiangov.

Text: M. Mladšia, Mgr.

Foto: I. Pavláková, Ing.