Preskočiť na obsah

Vianoce u seniorov v Revúckej Lehote

Zverejnené 18.12.2023.

Kategória

  Vianočná atmosféra sa v obci začala už v sobotu 9.12.2023, keď sa rozsvietil vianočný stromček ako i celá vianočná dekorácia a prítomní si pochutnali na výbornej kapustnici i sladkostiach, posedeli pri vianočnom punči a pobavili sa pri vystúpení súboru z Revúčky.

    Spolupatričnosť, ktorá patrí k Vianociam, však každý rok preukazujú aj seniori zo ZO JDS, ktorí sa každoročne stretávajú pri vianočnom stromčeku, aby pospomínali na svoje Vianoce z detstva, podebatovali a prežili jedno krásne popoludnie. Bolo tomu tak aj t. r. , a to v utorok popoludní 12.12. vo veľkej sále KD.

   Prichádzajúcich vítali  vianočné melódie, vyzdobená sála, rozsvietený  stromček, bohaté občerstvenia i balíčky. Po slávnostnom príhovore predsedníčky ZO a pozdravení p. starostky si všetci spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá  noc“.

   Občianske združenie „Lehvačen“ , pod vedením p. Ing. I. Pavlákovej, zabezpečilo pre všetkých členov nové tričká s nápisom : „Lehvatka“, za čom im pekne ďakujeme.

Obecný úrad pre všetkých dôchodcov pripravil bohaté balíčky , sponzori /najmä jubilanti/ sa podieľali na občerstvení o zabezpečenie ktorého sa postaral výbor ZO JDS.

   Miesta v sále sa zapĺňali popoludní pri slnečných lúčoch a vyprázdňovali sa za tmy. S pocitom spokojnosti a vďakou za milé popoludnie sa seniori vracali do svojich domácností.

    ZO JDS praje všetkým obyvateľom krásne, láskyplné, požehnané Vianoce a v novom roku 2024 zdravie , šťastie, lásku a pohodu.

 Text : M.Mladšia, Mgr.

Foto: I.Pavláková, Ing.