Preskočiť na obsah

Mesiac úcty k starším ……

Zverejnené 23.10.2023.

Kategória

   Slniečko ako by vedelo, že v stredu popoludní, 18.októbra  2023 , majú seniori ZO JDS v Revúckej Lehote priateľské stretnutie vo veľkej sále KD. Po predchádzajúcich pochmúrnych dňoch vyšlo spoza mrakov, a tak spríjemnilo celkovú atmosféru tohto dňa.

   V úvode si spomenuli na tých, ktorí naše rady v posledných mesiacoch opustili. Slávnostný príhovor mala M. Mladšia, predsedníčka ZO. K prítomným sa prihovorila aj p. Lucia  Benediktyová, starostka obce, ktorá okrem pozdravenia informovala aj o tom, čo sa v obci v poslednom období urobilo a čo sa plánuje v najbližšom čase urobiť.

Nechýbalo ani  pozdravenie jubilantov, ktoré je v organizácii peknou tradíciou a potom si spoločne zaspievali piesne  podľa ich želania.

      Veľmi milé bolo pozdravenie detí a žiakov, ktorí svojim vystúpením prispeli k slávnostnej atmosfére tohto popoludnia, za čo im ďakujeme.

Nechýbalo bohaté občerstvenie, ktoré pripravil výbor ZO zásluhou jubilantov a sponzorov. Dobrá nálada, príjemné posedenie a pekné spomienky je výsledok stretnutia členov ZO JDS z posedenia z príležitosti tohoročného Mesiaca úcty k starším.

Text : M. Mladšia

Foto : I. Pavláková