Preskočiť na obsah

Ďakujem…..

Zverejnené 9.5.2022.

Kategória

za všetky mamičky, babičky a prababičky našej obce  našim poslancom, p. starostovi a všetkým, ktorí sa pričinili o krásne  nedeľné popoludnie, ktoré nám pripravili 8.5.2022 oslavou DŇA MATIEK. Už pri vstupe do sály KD nás milo vítali prestreté stoly a na nich výborné domáce zákusky, obložené chlebíčky, vínko, či slané dobroty.  Ale hlavne pohladenie na duši, ktoré sme prijali v slovách príhovoru p. starostu, básne p. E. Belicovej, Mgr. a v tónoch piesní , ktoré zaspievali členovia spevokolu Nezábudka z Lubeníka. Každá „MATKA“ , posilnená na tele i na duši, odchádzala s krásnym karafiátom v ruke, ktorou ju pozdravil p.  starosta.

                        Srdečná vám vďaka. 

Za všetky mamy  napísala:   M. Mladšia