Preskočiť na obsah

Seniori v Lehvatke zhodnotili svoju činnosť  za minulý rok.

Zverejnené 22.2.2023.

Kategória

   Vo štvrtok 16.2.2023 sa v sále KD zišlo takmer 80% členov ZO JDS Revúcka Lehota, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2022. Na úvod rokovanie pozdravila básňou Mgr. E. Belicová.

Správu o činnosti podala jej predsedníčka, Mgr. M. Mladšia, keď chronologicky zhodnotila všetky aktivity, ktorých sa členovia zúčastnili. Poďakovala za reprezentáciu v rôznych okresných súťažiach, tiež celému výboru za ochotu pri príprave stretnutí, osobitne p. L. Gažúrovej, ktorá od vzniku ZO 17.3.1999 vzorne vedie kroniku. Veľmi kladne hodnotila spoluprácu s ObÚ a  OO JDS v Revúcej.

   V diskusii vystúpil p. Ing. M. Brdársky, predseda OO JDS , ktorý pozdravil rokovanie, poďakoval za dobrú prácu ZO a informoval o pláne aktivít OO na tento rok. Prítomná bola tiež p. E. Igricziová, tajomníčka OO JDS.

   So záujmom si prítomní vypočuli p. L. Benediktyovú, starostku obce, ktorá oboznámila seniorov o prácach , ktoré sa pripravujú v obci v blízkej budúcnosti. Tiež vyzdvihla prácu ZO a poďakovala za reprezentáciu obce.

   Ako je zvykom, pozdravení boli jubilanti, ktorí sa dožili okrúhleho, resp. polookrúhleho životného jubilea a ktorí sa podieľajú pri zabezpečovaní občerstvenia. Tiež ďakujeme všetkým sponzorom, že ani jedno naše stretnutie nie je bez občerstvenia.

     VČS viedol p. D. Pavlák, podpredseda ZO.

Napísala : M. Mladšia, Mgr.

Foto : I. Pavláková, Ing.