Údaje o komunálnom odpade z obce

28.3.2022 zverejnil/a revuckalehota_obec.

Kategória

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7 písm. j) obec zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie roka 2021.