Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 325673-2020

Zverejnené
09. dec 2020
Kategória

Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu.

Detaily

Zmluvný partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420
Dátum účinnosti: 10. decembra 2020

Prílohy