Preskočiť na obsah

Športový deň obce 2021

Zverejnené 3.9.2021.

Kategória

Z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu sa už tradičný športový deň obce konal až po ich zmiernení v netradičnom termíne.  Bolo to v sviatočný deň, Deň Ústavy Slovenskej republiky, 1. septembra.

Najväčším strašiakom pre organizátora, ktorým bol obecný úrad, bolo daždivé počasie, ktoré nás ale príjemne prekvapilo. Slniečko ráno vysušilo kaluže vody a trávnik futbalového ihriska a celý deň sa na nás pekne usmievalo. A tak mohli v príjemnej atmosfére prebehnúť všetky naplánované športové disciplíny.

 Najprv to boli naše najmenšie ratolesti, ale aj väčšie deti, ktoré sa vyšantili v športových disciplínach pre nich pripravených. Všetky deti, ktoré sa zúčastnili, dostali sladké odmeny. Najväčšou atrakciou bol skákací nafukovací hrad, ktorý zapožičal Jozef Lopušek.

Ďalej sa súťažilo v rôznych disciplínach v kategóriách žien a mužov. Tak isto všetci súťažiaci boli odmenení. Súťaže sa skončili v neskorých večerných hodinách.

Príjemnú atmosféru dotvárala aj vôňa grilovaného mäsa a klobás, na ktorých si všetci zúčastnení pochutili. K dispozícii bol bufet, čapované pivo a kofola.

Usporiadať takú, podľa ohlasov zúčastnených, vydarenú športovú akciu bez pomoci a sponzorstva obyvateľov, ktorí sú ochotní pomôcť, či už manuálne alebo finančne by nebolo možné. Preto by som sa chcel poďakovať p. Jozefovi Lopušekovi, ktorý sa postaral o to, aby sme neboli smädní a zapožičal nafukovaciu atrakciu a plynový gril, p. Radoslavovi Hrivnákovi za ozvučenie, poslancom obecného zastupiteľstva, členom športovo-kultúrnej komisie, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a priebeh tohto športového dňa a všetkým, ktorí sa zúčastnili, pretože bez ich prítomnosti by bola naša snaha zbytočná.