Preskočiť na obsah

VOĽBY 2022

Zverejnené 27.10.2022.

Kategória

Vážení občania, voliči!

  1. V sobotu 29.10.2022 v čase od 7,00 do 20,00 hod. sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.

       Hlavný hygienik v tejto súvislosti v rámci prevencie šírenia ochorenia COVID-19 odporúča voličom  , aby  dodržiavali základné hygienicko- epidemiologické opatrenia, a to sú  :  

  • dezinfekcia rúk pred vstupom do volebnej miestnosti
  • prekrytie horných dýchacích ciest pri vstupe do volebnej miestnosti
  • vstup do volebnej miestnosti maximálne 2 voliči

2.  Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť OP a prevzatie hlasovacích lístkov potvrdí v zozname voličov vlastnoručným podpisom.      Voľbu zvoleného kandidáta vyjadrí zakrúžkovaním jeho poradového čísla na hlasovacom lístku a tento vloží do obálky, ktorú vhodí do urny.

Napísala: Mgr. Margita Mladšia, zapisovateľka MVK