Preskočiť na obsah

Viete, že:

Zverejnené 25.3.2022.

Kategória

V stredu popoludní 23.03.2022 sa po dlhšej prestávke, ktorú si vynútil Covid 19, zišli seniori ZO JDS našej obce na hodnotiacej schôdzi v sále KD, aby zhodnotili svoju činnosť za obdobie rokov 2018 – 2021. Správu podala predsedníčka ZO p. Mgr. Margita Mladšia. Rokovanie pozdravil poslanec OcZ p. Jaroslav Belica a za okresnú organizáciu JDS p. Mária Miklová.

ZO získala 14 nových členov: Ján Šmídt st., Anna Nemogová, MVDr.Ján Šeševička, Eva Šeševičková, Alena Kučeráková, Ján Kučerák st., Marta Žiaková, Ján Bendík, Markéta Bendíková, Jaroslav Chomík, Jana Chomíková,- obaja z Revúcej, Mgr. Elena Belicová, JUDr.Ľubomír Belica, Ing. Gabriela Belicová, obaja z Košíc.

Výsledky volieb: Všetci boli zvolení jednohlasne v tomto zložení: Predsedníčka : Mgr. Margita Mladšia, podpredseda Dušan Pavlák, hospodárka Magdalena Kučeráková,Členovia výboru: Lídia Gažúrová, Mariena Huťanová, Elena Balciarová, Ondrej Belica ml.Revizná komisia: Juliana Barišová, Darina Šmídtová, Viliam Machava. Na okresnú konferenciu za našu ZO sa zúčastnia Mgr. Margita Mladšia a Dušan Pavlák.

Boli pozdravení jubilanti v rokoch 2021 a 2022: Ing.Ľuba Majorošová – 70 rokov, Milan Klimek 70 rokov, Dušan Bariš -75 rokov, Gizela Stanková – 85 rokov !, Eva Ševičková – 75 rokov, Magdaléna Antalíková – 75 rokov.

Dôchodcovia sa tešia na účasť na: – 5.ročník v prednese poézie a prózy v Magnezitovciach, – na športový deň v Revúcej, – na okresný turistický zraz v Mur.Dl. Lúke. – na stretnutie 3 generácií a na ďalšie aktivity.ZO JDS registruje 60 členov.

Počet zúčastnených na VČS bol 44, tj. 74 % – tná účasť. Chýbajúci sa ospravedlnili pre nemoc. V závere bolo podané kvalitné občerstvenie, ktoré zabezpečil výbor ZO a jubilanti. Novozvoleným členom výboru, reviznej komisie želáme dobré zdravie, spokojnosť medzi najbližšími a optimizmus do budúcich dní.

napísal: Mgr. Ondrej Belica

foto: Dušan Pavlák