Preskočiť na obsah

Poďakovanie BBSK

Zverejnené 3.11.2021.

Kategória

Obec Revúcka Lehota vyslovuje poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju

za finančnú dotáciu vo výške 2 350,- EUR na projekt:

„Výmena vykurovacích telies v obradnej sieni a spoločenských priestoroch domu smútku“

Celková hodnota realizovaného projektu je 3 166,54 EUR, ktorá bola použitá na zakúpenie a montáž 7 ks vykurovacích telies v dome smútku.

Napísal: MVDr. Ján Šeševička, starosta obce