Preskočiť na obsah

Pamiatka zosnulých – relácia v miestnom rozhlase 01.11.2021

Zverejnené 2.11.2021.

Kategória

Znovu prišiel čas zastaviť sa….

V spomienkach vrátiť sa k svojim blízkym,

modlitbou s nimi rozprávať sa,

nad hrobom zapadnutým lístím.

Vážení spoluobčania, prajem Vám príjemné sviatočné odpoludnie. Vysielame reláciu  k Pamiatke zosnulých.

            Prvé novembrové dni prichádzame do záhrady pokoja- na cintoríny , kde ticho prerušuje len šelest padajúceho lístia, aby sme s vrúcnou úctou postáli pri hroboch našich blízkych, aby sme v tichom šepote pozdravili tých, ktorí spia v hroboch svoj večný spánok. A hoci ich už neuvidíme, necítime ich dotyky a nepočujeme ich hlas stále ich máme radi a veľmi nám chýbajú  

            Ako býva u nás dobrým zvykom pripomeňme si tých, ktorí nás od poslednej pamiatky zosnulých opustili,  zaspali posledným spánkom  a podali ruku spomienkam.    

Prvý mesiac v roku 2021 bol veľmi smutný nielen pre rodinu Kilíkovú ,  ale pre každého z nás , pretože nás v tomto mesiaci opustili manželia Kilíkovci.  19. januára vo veku 78 rokov zomrel pán Jozef KIlík a 31. januára   pani Margita Kilíková   vo veku  71 rokov.  Boli nenápadní, pracovití a starostliví.   Veľmi ťažko  je vyrovnať sa  s ich smrťou  hlavne deťom,  vnúčatám.  No človek   musí prekonať aj tie najťažšie prekážky  a kráčať životom v ústrety   slnečným dňom.

1.  júna, keď  slnečné lúče čoraz viac zohrievajú  prírodu,  kvety  krášlia  naše  záhrady                           

   a cintorín,  dotĺklo srdce dobrej, starostlivej a milujúcej  matky, starej  a prastarej matky pani Zuzany Machavovej  , ktorá odišla do večnosti vo veku 91 rokov. Bola skromná, pracovitá, láskavá.  Odišla vyrovnaná, dala životu čo mu mala dať, lebo nežila nadarmo. Zostalo po nej prázdne miesto v srdciach jej blízkych.

            8. septembra  sme sa navždy rozlúčili s našou spoluobčiankou pani Gizelou Hrivnákovou, ktorá opustila tento pozemský svet vo veku  87 rokov. Pre každého mala vždy pekné slovo, úsmev.  Nadovšetko milovala svojich najbližších, deti, vnúčatá a pravnúčatá. Nebolo jej dopriate tešiť sa z hrejivých lúčov jesenného slniečka. Odžila si svoje, ukonaná životom  odišla na večný odpočinok.

            21. septembra  sa našou dedinkou rozniesla správa, že nás  opustila naša spoluobčianka pani Zuzana  Lučanská vo veku  89 rokov. Celý svoj život prežila v našej dedinke .   Bola  priateľská, láskavá, spoločenská. Mala rada život, krásno, rodinu. Zostalo po nej prázdne miesto nielen pri stole, ale aj v srdciach  jej  blízkych, dcéry, syna, vnúčat a pravnúčat. 

            Prešli štyri dni a opäť smutná správa. Neúprosný  zákon prírody a zákerná choroba vytrhli z kruhu rodiny  25. septembra   manžela, otca starého  otca a príbuzného  Ing. Ondreja Kučeráka vo veku 77 rokov.  Mal ešte veľa túžob a plánov .  Veľa rokov sa venoval aktívnej funkcionárskej práci  pre našu dedinku, cirkev. Boli to roky snaženia sa pre dobro našich spoluobčanov a rodiny. Bol veľmi obetavý, priateľský.  Nech nám spomienka na neho zostane trvalá a pekná.

            Čas   plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás mal rád, nemôže zabudnúť. S tichou spomienkou k Vášmu hrobu kvety položíme a pri plamienku sviečky sa pomodlíme.     

Všetkým  zosnulým  aj pri tejto spomienke želáme tichý a nerušený spánok.

            Vážení občania, zbor pre občianske záležitosti  Človek človeku pri obecnom úrade v Revúckej Lehote Vám ďakuje, že si v týchto dňoch uctievate na cintorínoch život. Život ľudí, ktorí tu žili a vyorali po sebe brázdu statočnou a poctivou prácou.

Napísala: Mgr. Elena Belicová