Čistenie komínov

27.9.2021 zverejnil/a revuckalehota_obec.

Kategória

Kominárstvo Marek Duck z Rožňavy oznamuje, že v piatok 01.10.2021 od 9.00 hod.

uskutoční v našej obci čistenie komínov. Cena za 1 komín je 8 €, za 2 komíny 12 €.

Svoj záujem nahláste na OcÚ na tel. čísle 058/4881048.