Žiadosť o poskytnutie informácie

3.3.2022 zverejnil/a revuckalehota_obec.

Kategória

Žiadame občanov, ktorí umiestnia na území našej obce utečencov pred vojnou na Ukrajine, aby o tom neodkladne informovali obecný úrad na t.č. 058/4881048.