Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Zverejnené 18. mája 2021.
Bez úpravy .