Preskočiť na obsah

V ZO JDS bilancovali rok 2016

Zverejnené 21.2.2017.

V pondelok 20.2.2017 sa v Klube dôchodcov v Revúckej Lehote zišli členovia
ZO JDS, aby zhodnotili svoju činnosť za minulý rok. Zo 45 členov ich prišlo 40.
Predsedníčka v hodnotiacej správe konštatovala, že činnosť organizácie sa rozširuje a chronologicky vyhodnotila ich priebeh . Poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu s Obecným úradom a OO JDS v Revúcej, poďakovala tiež ochotným členom výboru, bez ktorých by stretnutia nemohli byť na takej úrovni, ako boli. Prítomní hostia : Mgr. Z. Homoliaková, preds. OO JDS, MVDr. J. Šeševička,starosta obce, D.Ivan a Ing. J. Krušina, členovia Rady OO JDS v Revúcej vo svojich vystúpeniach veľmi kladne hodnotili tvorivosť akcií, ktoré sa uskutočnili a pochvalne sa vyjadrili o celej činnosti. Okrem iného sa hovorilo o príprave 17. okresného turistického zrazu seniorov, ktorý sa v júli uskutoční v našej obci.  Do prípravného výboru sa prihlásilo viacero ochotných členov.
Po pozdravení jubilantiek, podaní občerstvenia , predsedníčka povedala :

Verím, že naša práca má význam, a že bude úspešne pokračovať aj v tomto roku, aby sme si uvedomili a vlastne dokázali si, že aj seniorský vek má svoje čaro, že aj táto životná etapa nám môže priniesť spokojnosť a úsmev z našich priateľských stretnutí.      K tomu si prajeme zdravie, spokojnosť, ochotu a úsmev na tvári.

Napísala: Mgr. Margita Mladšia
Foto : Mgr.O.Belica