Preskočiť na obsah

„UKÁŽ, ČO VIEŠ A NAUČ NÁS“

Zverejnené 6.4.2017.

bol názov okresnej akcie JDS, ktorá sa uskutočnila v stredu 5.4.2017 v Revúcej , za celkovej účasti 182 prítomných. Väčšina z nich sa prezentovala svojimi výrobkami a mnohí predvádzali aj pracovný postup, aby tak naučili ďalších. Aj z našej ZO JDS sa zúčastnilo viacero dôchodcov, z ktorých 2 prezentovali svoju šikovnosť a tvorivosť.
  Ulinka Barišová pripravila krásne „pozdravy-blahoželania“, ktorými okrem iného pozdravujeme aj našich jubilantov na členských schôdzach, tiež korálky a ďalšie iné ozdobné dekorácie z látok a papiera.
Anička Sitárová sa prezentovala „kelimovými“ nástenkami a tiež krásnymi vyšívanými obrazmi.
Každý prezentujúci obdržal Ďakovný list a karafiát. Podujatie konferovala M.Mladšia.
Prítomní boli aj redaktori RTVS a záznam z akcie bude odvysielaný
na STV 2  v sobotu 6.mája dopoludnia v relácii GENERÁCIE.

Text a foto : Mladšia