Preskočiť na obsah

Stolnotenisový turnaj 2022

Zverejnené 16.3.2022.

V dňoch 11. a 12. marca sa uskutočnil 27. ročník stolnotenisového turnaja.

Kategórie a výsledky:

Žiaci: 1. Peter Benkóczky, 2. Matej Benkóczky, obaja z Revúcej, 3. Timotej Belica.

Ženy: 1. Jana Benčóová z B. Bystrice, 2. Lucia Benediktyová, 3. Ing. Dušana Belicová.

Muži do 50 rokov: 1. Jaroslav Belica, 2. Roman Stanko, 3. Michal Mihaly.

Muži nad 50 rokov: 1. MUDr. Ján Králik z Košíc, 2. Oliver Žiak, 3. Pavol Kučerák.

Majstrom Rev. Lehoty na rok 2022 sa stal MUDr. Ján Králik, ktorý vo finále zvíťazil s Jaroslavom Belicom.

Dvojdňový turnaj prebehol v priateľskej a kamarátskej atmosfére. Obecný úrad zabezpečil poháre pre všetky kategórie, stolnotenisové stoly, ingredencie kvalitné občerstvenie / spišské párky, guláš s bufetom/. O hladký priebeh sa postarali poslanci OcZ pri OcÚ – p. Lucia Benediktyová, p. Ing. Ján Repák, p. Jaroslav Belica, kontrolórka obce Ing. Dušana Belicová. Starosta obce MVDr. Ján Šeševička sa v závere turnaja úprimne poďakoval sponzorom, našim spoluobčanom za ceny, ktoré venovali pre víťazov – p. Michalovi Mihalymu a p. Miroslavovi Balcovi.

Menším nedostatkom bolo, že niektorí dobrí tenisti, tohto-ročný turnaj ignorovali. Ako zakladateľ stolnotenisových turnajov v r. 1995 vyslovujem poďakovanie obecnému zastupiteľstvu pri OcÚ, starostovi obce, že úspešne pokračujú v športových aktivitách našich občanov. Nech Vám to vydrží ďalších 27 rokov.

Napísal: Mgr. Ondrej Belica