Preskočiť na obsah

ŠPORTOVALI MLADÍ AJ STARÍ

Zverejnené 1.3.2016.

Obecný úrad v Revúckej Lehote zorganizoval v dňoch 26. a 27. februára 2016 tradičný  21.ročník stolnotenisového turnaja. Uskutočnil sa v príjemnej, priateľskej atmosfére. Súťažili žiačky, žiaci, muži do 50 a nad 50 rokov. Najmladší mal 9, najstarší 73 rokov. Bolo odohraných  371  setov  v  117   súťažných zápasoch.

Výsledky v jednotlivých kategóriách :

Žiačky : 1. Jana Máliková   2. Ema Stanková   3. Martina Máliková

Žiaci    : 1. Ondrej Králik z Košíc   2. Adam Benedikty   3.Marek Beňo z Poltára.

Muži do 50 rokov: 1. Ing. Slavomír Králik  2.Michal Králik- obaja z Košíc  3.Jaroslav Belica 

Muži nad 50 rokov: 1. MUDr Ján Králik z Košíc   2. Mgr. Ondrej Belica   3. Štefan  Kovalčík

majstra Revúckej Lehoty na r.2016  súťažili víťazi do 50 a nad 50 rokov.Záverečné stretnutie medzi bratmi Ing. Králikom a MUDr. Králikom  vyhral MUDr. Ján Králik  v pomere 3:2. O vyrovnanosti a bojovnosti dokazuje aj skutočnosť, že pri poslednom rozhodujúcom bode loptička ponad sieť prešla až 89 -krát.

K zdarnému priebehu stolnotenisového turnaja prispeli sponzori:  Obecný úrad Revúcka Lehota, Ing. Slavomír Králik,  Miroslav Balco – majiteľ pestovateľskej pálenice, Pekáreň Belák Revúca.

Napísal : Mgr. Ondrej Belica
Foto      : MVDr. Ján Šeševička, Dušan Stanko.