SODB 2021 – asistované sčítanie – tlačová správa

Zverejnené 17. mája 2021.
Bez úpravy .