Smútočný oznam

19.1.2021 zverejnil/a revuckalehota_obec.

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 19.01.2021 zomrel náš spoluobčan pán Jozef Kilík vo veku 78 rokov. Telesné pozostatky budú prevezené do Košického krematória. Urna bude uložená do hrobu v kruhu najbližšej rodiny.