Preskočiť na obsah

Seniori bilancovali

Zverejnené 25.2.2016.

Členovia ZO JDS v našej obci sa 24.2.2016 zišli vo svojom klube, aby zhodnotili svoje aktivity za r.2015.
Zo  46 členov bolo prítomných 36. Rok 25.výr. založenia JDS bol pre organizáciu úspešný.

     Mgr. M. Mladšia , predsedníčka organizácie takto hodnotila celoročnú činnosť vo svojej správe. Ďakovala  najmä veľmi aktívnemu výboru ZO, ale menovite aj ďalším členom , ktorí úspešne reprezentovali ZO na jednotlivých okresných  akciách. Veľmi kladne hodnotila veľkú ústretovosť  a dobrú spoluprácu s Obecným úradom. Rokovanie pozdravili a pochvalne sa vyjadrili o dobrej spolupráci prítomní hostia, Dušan Ivan, podpredseda OO JDS v Revúcej a MVDr Ján Šeševička, starosta obce a poslanec VÚC.
Po vyčerpaní programu bolo podané bohaté občerstvenie,pri ktorom sa rozvinula medzi prítomnými seniormi družná debata.

Napísala: Mgr. Margita Mladšia