Predĺženie núdzového stavu

Zverejnené 1. januára 2021.
Upravené 4. januára 2021.