Pozvánka na zasadnutie OcZ 07.09.2022 – zrušené

Zverejnené 25. augusta 2022.
Upravené 5. septembra 2022.