Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 21. júla 2021.
Bez úpravy .