Preskočiť na obsah

*O pár dní skôr……

Zverejnené 28.9.2015.

Aj keď október – „Mesiac úcty k starším“ je ešte pred nami, dôchodcovia našej obce Revúcka Lehota sa z tejto príležitosti zišli na stretnutí v piatok 25.9. popoludní. Tentokrát vo veľkej sále kultúrneho domu, kde ich už pri príchode vítali príjemné melódie diskotékara , člena ZO JDS Milana Klimeka, aby vylepšili náladu pochmúrneho, daždivého počasia, keďže pôvodne bol program pripravený na von.
Po úvodných príhovoroch predsedníčky ZO JDS Mgr. Margity Mladšej, starostu obce MVDr. Jána Šeševičku a Mgr. Zuzany Homoliakovej, predsedníčky OO JDS Revúca, nasledovalo zábavné popoludnie, a to formou vedomostí a zručnosti seniorov. Súťažili medzi sebou ženy a muži, na regulérnosť a hodnotenie dohliadala trojčlenná porota. Súťažilo sa v hode na cieľ /zemiačiky do vedra/, v strúhaní zemiakov / kto skôr, ale kto má dlhšiu šupku / , v skladaní puzzlov / kto bude rýchlejší/, v odhade hmotnosti /úloha bola nabrať 200 g cukru/. Vo  vedomostných súťažiach  prvá úloha bola: v časovom limita napísať čo najviac názvov obcí a miest na Slovensku, začínajúcich písmenom R, druhá úloha : menovať čo  najviac piesní, v ktorých texte je slovo „voda“ v rôznom
gramatickom tvare. Družstvá Ž a M neboli stále, a tak sa pri jednotlivých úlohách vystriedali takmer všetci z 38 prítomných seniorov.
Súťaživú, veselú atmosféru výborne dopĺňali melódie nášho diskotékara, a veru niektorých vytiahli aj na tanečný parket. Tentokrát sa v „zápolení“ lepšie darilo mužom, ale sladkosťou, ktorú vyhrali, obdarili ženy.
Zlatým klincom popoludnia bolo vystúpenie Peťky Benediktyovej, ktorá pesničkami,ktoré spieva aj so skupinou Kandráčovci , pozdravila toto stretnutie. Mnohých dojala k slzám, keď spievala aj so svojou prababkou a rozprávala, že to bola to práve ona, ktorá ju zasväcovala do melódií ľudových piesní. Dnes, keď študuje na konzervatóriu,  si na to s láskou spomína.
O popoludní, ktoré bolo trošku iné ako doterajšie, svedčia fotozábery, na ktorých vidieť spokojnosť prítomných.

napísala : M.Mladšia, Mgr.
foto : Ondrej Mladší , Mgr.