Preskočiť na obsah

Neobyčajné a krásne jubileum našej tety Belicovej

Zverejnené 7.4.2016.

Krásneho životného jubilea sa 31.3.2016 dožila naša drahá mama, starká, prastarká, pra-prastarká Anna Belicová z Revúckej Lehoty ,ktorá okrúhlu stovku oslávila v nedeľu 3.4.2016 v kruhu veľkej a početnej rodiny a známych. Všetci sa zúčastnili Bohoslužieb, ktoré boli venované práve jej a oslava pokračovala v sále kultúrneho domu. Za celú rodinku syn Janko  jej poďakoval za všetko, čo pre nás urobila a dcéra Lidka  jej  venovala  výstižné slová básne. V dlhom zástupe gratulantov sa jej  peknými slovami  prihovoril aj starosta obce MVDr. Janko Šeševička, ktorý skonštatoval, že je prvou občiankou Revúckej Lehoty, ktorá sa dožila úctyhodnej 100-ky.

Pochádzala z 5 súrodencov a celý život prežila v našej dedinke Revúcka Lehota. Hoci jej život nebol ľahký ,nikdy sme ju nepočuli, aby sa sťažovala, hoci jej zomrela 7-ročná dcérka  a manžela stratila v 39- roku svojho života a zostala sama so16 ročnou dcérou a 1 ročným synom.

Málokto sa môže pochváliť, že má mamu, starkú alebo prastarkú, ktorá má 100 rokov a dokáže bez problémov komunikovať.  My celá rodina sme šťastní, že ju máme medzi nami  pomerne v  dobrom zdraví a môžeme sa s ňou tešiť. Veľmi veľa nás v živote naučila ,za čo sme jej nesmierne vďační. Jej tvár stále aj teraz sprevádza úsmev a milý pohľad  a dobrota jej vychádza priamo zo srdca – pripomína nám babičku od Boženy Nemcovej. Prajem jej  za nás všetkých ešte dobré zdravie a radosť v kruhu rodinky.

Vnučka Iveta Pavláková.