Nebuď lenivý, trieď odpad!

Mesiac november je spojený so Sviatkom všetkých svätých. Cintoríny sú plné spomienkových vencov, kytíc, stúh, kahancov, sviečok, ktoré plnia kamenné náhrobky, aby po krátkej dobe skončili v preplnenom kontajneri. V horšom prípade na smetisku za cintorínom. Tentokrát sme pre Vás pripravili článok na inšpiráciu, ako je možné uctiť si pamiatku zosnulých a zároveň pritom myslieť na životné prostredie.

Zverejnila: Monika Besedová

Zverejnené 26. októbra 2020.
Bez úpravy .