Nebuď lenivý, trieď odpad!

Kategória  

Mesiac november je spojený so Sviatkom všetkých svätých. Cintoríny sú plné spomienkových vencov, kytíc, stúh, kahancov, sviečok, ktoré plnia kamenné náhrobky, aby po krátkej dobe skončili v preplnenom kontajneri. V horšom prípade na smetisku za cintorínom. Tentokrát sme pre Vás pripravili článok na inšpiráciu, ako je možné uctiť si pamiatku zosnulých a zároveň pritom myslieť na životné prostredie.

Zverejnila: Monika Besedová

Zverejnené 26. októbra 2020.
Bez úpravy.