Miera separácie v obci za rok 2019

19.2.2020 zverejnil/a revuckalehota_admin.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za kalendárny rok 2019.

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 21,68 %.

Zverejnila: Monika Besedová