Preskočiť na obsah

„Mesiac úcty starších“ – príhovor predsedníčky Mgr. Margity Mladšej

Zverejnené 22.10.2020.

Vážené a milé staré mamy, starí otcovia, milí seniori !

     Dovoľte mi, aby som vás ako predsedníčka JDS v našej obci, aspoň takouto formou čo najsrdečnejšie pozdravila v tomto mesiaci október, ktorý je Mesiacom úcty starším.

     Obdobie pandémie, ktoré stále trvá a opatrenia, ktoré vláda prijala, nám nedovoľujú stretnúť sa tak, ako sme to každoročne doteraz robievali. Aj naše plánované aktivity sme nemohli zrealizovať. Začala sa jeseň, dlhé a horúce leto sa skončilo. Celá príroda je nastavená na výdaj energie, uloženej v ovocí alebo v iných plodinách, ktorá sa v nich uskladnila počas leta. Zafarbené kopce, šuchot lístia- to sú krásne znaky jesene. Nepríjemné sú ale ranné hmly a prvé mrazy. Tieto, pre jeseň typické črty, sa dotýkajú aj nášho ľudského vnútra. V poslednom čase sa aj v našom živote akosi stále viac rozmáha hmla- ktorou sú najmä naše rúškom zahalené tváre. Kráčame, akoby sme nevideli oproti idúcich ľudí.

     V tomto roku nám takéto chvíle trochu pripomínala aj jar, ktorá bola síce pochmúrnejšia, ako sme zvyknutí, ale ukázala nám, že aj čas sa dá zastaviť, keď nás už vtedy pandémia zavrela do svojich domovov. Ak bola jar o trpezlivosti, jeseň by mala byť o skúsenosti. Ako sme na jar boli všetci zajedno a svedomito sme dodržiavali všetky hygienické opatrenia, tak práve jeseň by mala byť obdobím, v ktorom sme už oveľa múdrejší, skúsenejší a silnejší. Jeseň predsa môže byť pestrofarebná aj v našich srdciach a rodinách. Môže byť plná krásnych momentov a nezabudnuteľných chvíľ. Nech bude situácia akákoľvek, stále si hľadajme dôvod na radosť. Ako raz povedal istý franc. spisovateľ : “ Jeseň je druhá jar, keď sa každý list stáva kvetom.“

     A tak, i keď sa nám zdá, že hmla nikdy nezmizne, že rúšok sa nikdy nezbavíme, verme, že opak bude pravdou. Tak ako jeseň je výnimočná v tom, že z rána, ktoré je hmlisté, sa môže stať slnečný deň, aj dni nášho stiesnenia a zákazov pominú a my sa budeme môcť stretnúť v našich priestoroch, podebatovať, pospomínať, zaspievať si,  pozdraviť našich jubilantov, a tak zažiť krásne popoludnie, ako tomu bývalo v minulosti.

    K tomu vám všetkým prajem do ďalších dní dobré zdravie, veľa trpezlivosti, optimizmu, šťastné a radostné chvíle v kruhu najbližších, aby sme necítili osamelosť   a nádej, že sa ešte v tomto roku resp. začiatkom budúceho – stretneme v našej sále pri spoločnom stole.

S úprimným pozdravom           vaša predsedníčka   JDS       

Napísala: Mgr. Margita Mladšia