Preskočiť na obsah

LEHVATSKÉ ŽENY, ŽENY-MATKY OSLAVOVALI SVOJ DEŇ

Zverejnené 12.5.2015.

„Zišli sme sa tu dnes, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich najdrahších bytostí – Deň matiek“ – tak začal príhovor starostu obce k našim ženám a ženám matkám, ktoré prijali pozvanie na oslavy tohto krásneho dňa.

Zaplnená sála kultúrneho domu sa tešila na vystúpenie folklórneho súboru Radzim z Vyšnej Slanej, v ktorom pôsobí aj naša rodáčka Petra Benediktyová. Členovia tohto súboru vo vyše hodinovom programe pobavili prítomných peknými slovenskými pesničkami, tancami a zvyklosťami z regiónu. Na záver programu boli odmenení dlhotrvajúcim potleskom v stoji a veru museli aj nejakú pesničku pridať. Vo víre spevu a tanca sa ocitol aj starosta obce.

Starosta obce a poslanci odmenili naše ženy, ženy matky podľa zvyklostí kvietkom – karafiátom. Na záver starosta poďakoval za účasť všetkým účinkujúcim a prítomným a pozval ich na malé občerstvenie.

napísal: MVDr. Ján Šeševička