Preskočiť na obsah

Jubilantka

Zverejnené 8.1.2015.

Naša najstaršia členka ZO JDS v Revúckej Lehote pani Zuzana Belicová,č.d.10 sa dožila vzácneho životného jubilea 90.rokov.
I keď jej zdravotný stav je celkom primeraný jej veku, v podstate dobrý, predsa len nenabrala odvahu, aby prišla medzi nás na posedenie pri vianočnom stromčeku. A tak sme ju v deň jej krásnych narodenín- 19.decembra, pozdravili v jej útulnej izbičke, ktorá už bola vyzdobená k blížiacim sa Vianociam. Ako vidíte, úsmev na jej tvári dáva znať, že vzájomná radosť zo stretnutia bola veľká.Obklopená láskou a starostlivosťou svojich najbližších,  prežíva pokojnú jeseň svojho života. Jej spomienky sa vinuli ako film, v ktorom sa premietli veru rôzne príhody z jej života. Ale najradšej spomínala na chvíle radostné, teší sa , že v ich rodinke každú chvíľu pribudne ďalší pravnúčik a ona ďakuje Bohu, že sa tejto radosti  dožíva v takomto zdraví. Právom je hrdá na to,že nás môže pohostiť výbornými sladkosťami, ktoré sú produktom jej šikovných rúk .“To všetko som ja sama , vo svojej kuchynke napiekla „hovorila.
Milá naša oslávenkyňa-teta Zuzka,
k Vašim krásnym 90.narodeninám prajeme veľa zdravíčka,  spokojnosti a božieho požehnania.
„Staroba korunuje priebeh života, je žatvou všetkého prežitého a naučeného, všetkého vykonaného a dosiahnutého, všetkého vytrpeného a znášaného. Je to ako mohutné finále veľkej symfónie „.
Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúce dni ďalej dopĺňali s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vložite zostane
v srdciach Vašich najbližších i nás, ktorí Vás poznáme a budete môcť povedať, že Váš život stál za to.

Margita Mladšia, Mgr.
preds.ZO JDS

Našu oslávenkyňu boli pozdraviť aj starosta obce MVDr. Ján Šeševička a pracovníčka obce Monika Besedová. Pri príjemnom posedení si zaspomínali na roky minulé až po najšťastnejšiu udalosť , narodenie pravnúčika  Samuela. Pani Belicovej želáme pevné zdravie a veľa šťastných chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny.