Preskočiť na obsah

Darujte prosím organizácii LEHVAČEN 2% z dane.

Zverejnené 12.2.2020.

Milí občania, rodáci a priatelia Revúckej Lehoty.

Aj tohto roku sa vám chcem veľmi srdečne poďakovať v mene Občianskeho združenia „LEHVAČEN“ za podporu, ktorú ste v minulom roku preukázali  v podobe poukázania 2% zo zaplatených daní z príjmu za rok 2018. Takto získané finančné prostriedky sme využili na zakúpenie vianočného svietiaceho anjela , ktorý nám skrášľoval obec v obecnom parku počas Vianoc.

Daňový úrad oznámil daňovníkov, ktorí nám v roku 2019 poukázali podiel zaplatenej dane:

MUDr. Anton Turčan, Patrik Stanko, Lucia Benediktyová, MUDr. Jana Turčanová, Ľubomír Remper, Slavomír Machava, MVDr. Ján Šeševička, Ing. Iveta Pavláková, Mgr. Elena Belicová, Janka Hutková, Peter Benedikty, Mgr. Viera Slotová , Mgr. Eva Šeševičková a iní darcovia ktorých mená z dôvodu ich nesúhlasu daňový úrad občianskemu združeniu neoznámil.

Aj tento rok by som vás týmto chcela poprosiť  o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 pre naše občianske združenie, aby sme mohli aj naďalej skrášľovať našu krásnu dedinku.

V prílohe prikladám tlačivo .

Za  OZ LEHVAČEN Vám vopred ďakujem!
Ing. Iveta Pavláková

  Adresa: Revúcka Lehota 80, 04918 Revúcka Lehota

  IČO: 42013224

  Právna forma: Občianske združenie

Vyhlásenie

Zverejnila: Monika Besedová