Preskočiť na obsah

2. Stretnutie Verejno -súkromného partnerstva Stredný Gemer (VSP-SG)

Zverejnené 20.8.2015.

Dňa 20.08.2015 sa v Lubeníku stretli obyvatelia Mikroregiónu Magnezit (mimo mesta Revúca) aby sa v rámci VSP-SG diskutovalo o možnostiach podpory prostredníctvom stratégie miestneho rozvoja na roky 2014 – 2020 a následne túto stratégiu vytvorili.

Cieľom tohto stretnutia bolo aj zadefinovať najvážnejšie problémy nášho regiónu. Za našu obec sa tohto stretnutia zúčastnili p. Dagmar Piaterová, zást. starostu Dušan Stanko a starosta obce.

Ďalšie stretnutie bude v Lubeníku dňa 03.09.2015. Na stretnutí sú vítaní všetci, ktorí majú úprimný záujem na rozvoji našej obce.