Preskočiť na obsah

1. Stretnutie Verejno -súkromného partnerstva Stredný Gemer (VSP-SG)

Zverejnené 13.8.2015.

Dňa 13.08.2015 sa konalo prvé stretnutie obyvateľov Mikroregiónu Magnezit v rámci Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer. Bol to prvý krok k vypracovaniu spoločnej stratégie miestneho rozvoja územia , ktorá je základnou podmienkou na to, aby sa aj naša obec mohla uchádzať v rámci tohto spoločného územia o získanie finančných zdrojov pre rozvoj na celé obdobie 2016 – 2022 z programu LEADER/ CLLD (partnerstvo vedené miestnou komunitou).

Aj napriek informovaniu občanov o tomto stretnutí (web stránka obce, miestna informačná tabuľa, verejný rozhlas, telefonický kontakt) záujem diskutovať o problémoch nášho územia a tým aj našej obce prejavili len traja občania (starosta obce a poslanci Dušan Stanko a Ing. Ján Šmídt).

Zostáva len dúfať, že o najbližšie stretnutie, ktoré bude dňa 20.08.2015 (štvrtok) prejavia obyvatelia našej obce väčší záujem.