Starosta obce

MVDr. Ján Šeševička

starosta obce

Zástupca starostu

Lucia Benediktyová

zástupca starostu

Zverejnené 27. februára 2020.
Upravené 8. júna 2020.