Zmluva o dielo č. 03102017 uzatvorená podľa § 536 a nasl. č. 513-1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota“

Zverejnené
31. októbra 2017
Kategória

Detaily

Začiatok účinnosti: 31. októbra 2017
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner:

Prílohy

Dokumenty naviazané na tento