Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 325673-2020 uzavretej dňa 08.12.2020

Zverejnené
28. júna 2021
Kategória

Nárok na čerpanie úveru končí dňa 31.10.2021, konečná splatnosť úveru je najneskôr do 31.12.2022

Detaily

Začiatok účinnosti: 29. júna 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Objednávateľ: Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo: Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO: 00328715
Dodávateľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00682420
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy