Zber elektroodpadu

Firma Brantner Gemer s.r.o. uskutoční dňa 1.10.2020 /ŠTVRTOK/ zber elektrooodpadu, ktorý je potrebný doniesť 30.09.2020, najneskôr 01.10.2020 do 8.00 hod. pred požiarnu zbrojnicu.

Zverejnila: Monika Besedová

Zverejnené 24. septembra 2020.
Bez úpravy .