Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Kategória

Vážený zákazník,
pre odberné miesta vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcich termínoch a časoch
1. decembra 2021 od 08:00 h do 16:00 h
2. decembra 2021 od 08:00 h do 16:00 h
6. decembra 2021 od 08:00 h do 16:00 h

Zverejnené 9. novembra 2021.
Bez úpravy .