Testovanie AG testami v okrese Revúca 7.11.2020

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem, alebo potrebu testovať sa AG testami aj v druhom kole, že v okrese Revúca bude prebiehať testovanie AG testom na ulici Remeselnícka č. 1, v sobášnej sieni dňa 7.11.2020 od 8.00 hod. do 20.00 hod a v obci Muráň, v kultúrnom dome Muráň č. 329 dňa 7.11.2020 od 8.00 hod. do 18.0 hod.

Zverejnila: Monika Besedová

Zverejnené 6. novembra 2020.
Bez úpravy .