Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Revúcka Lehota.

ÚPSVR – úradné hodiny

Dovoľujeme si Vás informovať, že od pondelka 10.01.2022 budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny fungovať v štandardných úradných hodinách

SLUŽBY BOŽIE – oznam

Evanjelický cirkevný zbor v Revúckej Lehote oznamuje, že služby Božie na „štedrý deň“ 24.12.2021 v kostole nebudú, ale budú na Prvý sviatok vianočný 25.12. 2021 a Druhý sviatok vianočný 26.12. 2021 so začiatkom o 9.30 hod. v režime OP – očkovaní a tí, ktorí covid prekonali.

Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota

Obec Revúcka Lehotarealizuje projekt v rámci PRV SR 2014 – 2020:Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka LehotaRozpočet projektu: 89 400,08 EUR OPATRENIE: 7 – Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiachPODOPATRENIE: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovaniamiestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacejinfraštruktúry www.apa.sk… Čítať viac

SAD Lučenec, a.s. – oznam

Oznamujeme Vám, že na od 12.12.2021 je celoštátna zmena cestovných poriadkov všetkých pravidelných autobusových liniek. Aktuálne informácie nájdete na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo na našej infolinke 0650 958 958 .  Žiadam Vás o informovanie Vašich obyvateľov vhodným spôsobom.

V nedeľu navštívi naše deti Mikuláš

Dostali sme oznam od Mikuláša, že v nedeľu 5. decembra vo večerných hodinách navštávi a obdarí sladkosťami deti našej obce. Žiada detičky, aby sa v uvedenom čase zdržiavali na adrese ich trvalého pobytu.